Packs

GRELO

Dispoñible para:

FIBRA - ADSL - 4G*

*Nas conexións 4G o volume máximo de datos é de 300GB.

Internet + 1 móbil ilimitadas e 10GB

Dende 52 €/mes *

Internet + 2 móbiles ilimitadas e 10GB

Dende 64 €/mes

* Nas conexións con internet por 4G o coste de internet + 1 móbil ilimitadas e 10GB será de  57 €/mes

- Compromiso 12 meses. Se solicita a baixa antes do transcurso de 1 ano dende a alta, deberá abonar a parte proporcional o tempo que reste para cumplir ese ano. Importe máximo de penalización 120 euros impostos incluídos.

- Aplícanse as mesmas condicións dos servicios de Grelo sen promoción.

- Para a aplicación dos descontos é necesario que os productos estén no mesmo titular e domiciliados na misma conta corrente.

- No caso de baixas nun dos servizos do pack, aplicaranse os prezos dos servizos sen promoción ó resto de servizos activos.

ÁREA PERSONAL