Grelo

Internet

¡Grelízate!

Conecta o teu fogar con Grelo

Fibra Grelo

100 Mb

40 €/mes

300 Mb

45 €/mes

ADSL Grelo

ADSL

40 €/mes

4G Ilimitado

4G Ilimitado

50 €/mes

- Cuota de alta: 60 € impostos incluídos para Fibra, ADSL e 4G ilimitado. Gratis portando unha línea fixa ou móvil. Se no momento de facer o alta, o cliente non pode realizar a portabilidade e o fai posteriormente, abonaránselle os 60€ de alta.

- Compromiso 12 meses. Se solicita a baixa antes do transcurso de 1 ano dende a alta, deberá abonar a parte proporcional o tempo que reste para cumplir ese ano. Importe máximo de penalización 120 euros impostos incluídos.

- Devolucións e desistimento. Tes 14 días contando dende a entrega para devolvelo. No caso da Fibra ou ADSL deberás abonar o coste do alta de 60€ impostos incluídos.

¡Grelízate!

Combina con Internet e/ou Móbil


Non esquezas que se contratas Internet Grelo.....
O teu Fixo Grelo só che custará

*Todos os prezos teñen o IVE incluído

Calcular agora

5

ÁREA PERSONAL